Acties


60e keer gratis Matzes voor Paasontbijt

Sinds 1963 verstrekken wij gratis Matzes aan Twentse basisscholen voor het jaarlijkse Paasontbijt. Deze traditie is destijds in het leven geroepen door de toenmalige eigenaar, de heer Herjo Woudstra. Goede tradities houden wij graag in ere. Vandaar dat dit jaar voor de 60e keer gratis Matzes opgehaald kunnen worden bij onze bakkerij aan de Nieuwstraat 12 in Enschede. Scholen die afgelopen jaren hebben deelgenomen krijgen automatisch per e-mail een uitnodiging. Nieuwe basisscholen uit de regio Twente kunnen zich tot en met MAANDAG 21 maart 2022  aanmelden via het algemene e-mailadres. De gratis Matzes kunnen uitsluitend op VRIJDAG 1 april 2022 worden opgehaald volgens de gebruikelijke procedure, die in de uitnodiging vermeld staat. Graag het volledige adres, telefoonnummer, contactpersoon en aantal leerlingen doorgeven. Wij nemen uw school dan automatisch op in het mailingbestand voor 2023.

Buiten de regio Twente werken wij wederom samen met Theha Kokosbrood (uit Harderwijk) om basisscholen van gratis matzes te voorzien. Uitsluitend in voornoemde regio’s is het voor ons logistiek en financieel haalbaar om de basisscholen met hun Paasontbijt te helpen.


Uniek bewaarblik

L-Bewaarblik Hollandia MatzeCrackersZe zijn er weer en per direct te bestellen! Voor onze fans is bijgaand origineel 6-kantig bewaarblik, gevuld met knapperige Hollandia MatzeCrackers, te bestellen door € 5,95 over te maken op ons rekeningnummer NL04 RABO 0125 9815 46 ten name van
Hollandia Authentic B.V., Nieuwstraat 12, 7513 DC Enschede o.v.v. uw complete adresgegevens (geen postbusnummer!) en het woord ‘ ORIGINEEL’. Het is belangrijk dat uw complete adresgegevens op het rekeningafschrift komen te staan omdat wij u anders het bewaarblik niet kunnen toesturen. Het bedrag van € 5,95 is inclusief de verzendkosten.

Dit bewaarblik gevuld met MatzeCrackers (adviesprijs € 2,98) is bovendien verkrijgbaar bij de Synagoge aan de Prinsestraat in Enschede.


Pasen met Johnny Doodle

Originele recepten met Johnny Doodle, premium chocolademerk uit Rotterdam