DISCLAIMER

Welkom op de website van Hollandia Matzes. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer.

  1. Informatie

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website altijd volledig, juist of actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

  1. Aansprakelijkheid

Hollandia Matzes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen.

  1. Gebruik

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van Hollandia Matzes.

  1. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten bij Hollandia Matzes. Het is niet toegestaan om deze inhoud zonder toestemming te gebruiken.

  1. Wijzigingen

Hollandia Matzes behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze disclaimer op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de disclaimer te lezen.

  1. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer of over onze website, neem dan contact met ons op via info@hollandiamatzes.nl.