Matzes ORT voor Pesach

Op dit moment zijn de Hollandia Matzes die onder rabbinaal toezicht (ORT) worden gebakken nog niet bestelbaar. We zullen tegen het einde van 2023 via deze website communiceren wanneer deze matzes wel weer verkrijgbaar zijn.